Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Consorci Hospitalari de Vic

CIF:
Q5856102H

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Ariadna Bigas

Email:
seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
936939262

Especialitat – Especialidad:
Urologia

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Vic

Funcions – Funciones:
Funcions pròpies de l'especialitat dins l'àmbit hospitalari

Requisits – Requisitos:
Es requereix:
• Títol d’especialista, obtingut preferentment via MIR . S’admetran les sol·licituds de MIR’s d’últim any.
• Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat
Es valorarà
• Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
• Coneixement idioma anglès amb acreditació

Condicions – Condiciones:
S’ofereix:
• Contractació indefinida a 100% de dedicació.
• Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat.
• Col·laboració en la formació de MIR, d’acord a programa docent acreditat
• Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
• Recerca amb finançament públic i privat.
• Formació continuada.
• Possibilitat d’exercici professional en activitat no pública.

Enviar currículum i documentació acreditativa, abans del 26 de desembre de 2021 al SERVEI DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic.
via mail: seleccio@chv.cat
via web: http://www.chv.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/convocatories/
Telèfon contacte: 93 889 11 11 (extensió 3254)