Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com metge/essa en l’especialitat de cirurgia general i de l’aparell digestiu.
• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits)
• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada).
• Possibilitat d’incorporació a la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.
• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

CIR GEN 06 23

Termini de presentació de sol•licituds: 16 de juliol de 2023

Contacte: Dr. Antonio Sánchez Marín (Director del Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) mòbil: 663254574; e-mail: antonio.sanchez@salutsantjoan.cat