Els premis COMT, Antonius Musa estan destinats a premiar els nostres col·legiats i institucions de la província de Tarragona. Unes distincions que posen de manifest el talent, el compromís i l’excel·lència amb la medicina i la salut.

Descobreix totes les distincions i proposa el teu candidat/a!

VALORS O CRITERIS D'ELEGIBILITAT

Trajectòria professional destacada:

El candidat ha de tenir una trajectòria professional excel·lent en el camp de la medicina o cirurgia, demostrant un compromís excepcional i contribucions significatives al llarg de la seva carrera.

Impacte en la salut i la comunitat:

El candidat ha d’haver tingut un impacte notable en la salut i el benestar de la comunitat. Pot haver liderat projectes o iniciatives que hagin millorat la salut de la població, implementat programes de prevenció o promoció de la salut.

Lideratge i reconeixement professional:

El candidat ha d’haver demostrat un lideratge destacat en el seu camp, ocupant càrrecs de responsabilitat en institucions mèdiques, associacions professionals o comitès científics.

Ètica i compromís amb els valors mèdics:

El candidat ha de ser un exemple d’ètica i professionalisme en l’exercici de la medicina.

VALORS O CRITERIS D'ELEGIBILITAT

Trajectòria professional destacada:

Pot haver treballat en àrees com la gestió sanitària, la promoció de la salut, la recerca mèdica, la docència o en sectors relacionats amb la salut.

Contribució a la salut de la comunitat:

Pot haver participat en la implementació de programes de prevenció, promoció de la salut o en el desenvolupament de polítiques i estratègies que hagin tingut un impacte positiu en la salut de la població.

Suport al desenvolupament del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona:

El candidat ha d’haver realitzat contribucions significatives per al creixement i desenvolupament del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Això pot incloure el suport financer, el foment de la col·laboració entre el col·legi i altres institucions, l’impuls d’iniciatives i projectes rellevants…

Reconeixement i prestigi:

Pot haver treballat en àrees com la gestió sanitària, la promoció de la salut, la recerca mèdica, la docència o en sectors relacionats amb la salut.

VALORS O CRITERIS D'ELEGIBILITAT

Contribució a la promoció de la salut:

Pot incloure la implementació de programes de prevenció, la promoció d’estils de vida saludables, la col·laboració en projectes de recerca o la participació en campanyes de conscienciació sobre temes de salut.

Suport i col·laboració amb el Col·legi Oficial de Metges:

Pot incloure el patrocini d’esdeveniments, la col·laboració en projectes conjunts, el suport financer a iniciatives del Col·legi o la promoció d’activitats que beneficiïn a la comunitat mèdica i a la salut en general.

Excel·lència en la prestació de serveis de salut:

Pot tractar-se d’institucions sanitàries, clíniques, hospitals o altres organitzacions que es destaquin per la qualitat de l’atenció mèdica, la innovació en els serveis oferts, l’enfocament centrat en el pacient i el compliment d’alts estàndards professionals.

Impacte en la comunitat i la societat:

Pot incloure el desenvolupament de projectes comunitaris, la col·laboració amb organitzacions locals, la promoció de la responsabilitat social corporativa en l’àmbit de la salut, o la participació en iniciatives que suposin desafiaments de salut específics.

Compromís amb els valors ètics i professionals:

Això implica respectar els principis de l’ètica mèdica, garantir la qualitat i seguretat dels serveis de salut, promoure l’equitat en l’accés a l’atenció mèdica i fomentar la responsabilitat social en l’àmbit de la salut.

VALORS O CRITERIS D'ELEGIBILITAT

Mèrits científics:

Es valora l’excel·lència acadèmica i l’impacte de les seves contribucions en la comunitat mèdica i científica.

Innovació:

Es busca reconèixer a aquells col·legiats que promouen l’avanç i la millora contínua en la pràctica mèdica.

Trajectòria:

Es busca reconèixer a aquells col·legiats que han deixat una marca significativa en el seu camp i han demostrat un compromís continu amb l’excel·lència i el desenvolupament professional.

Valors:

Es busca reconèixer a aquells col·legiats que encarnen els principis ètics i els valors humans en el seu exercici professional.

VALORS O CRITERIS D'ELEGIBILITAT

Col·laboració i treball en equip:

L’equip ha de demostrar una excel·lent col·laboració i treball en equip, amb la capacitat d’integrar eficaçment diferents disciplines i habilitats per a aconseguir objectius comuns en benefici dels pacients i la comunitat.

Impacte en l’atenció mèdica:

L’equip ha d’haver tingut un impacte significatiu en l’atenció mèdica, millorant la qualitat dels serveis de salut, el diagnòstic, el tractament, o la gestió de malalties o condicions específiques.

Innovació i millora continua:

L’equip ha d’haver implementat pràctiques innovadores i solucions creatives per a abordar desafiaments en l’àmbit de l’atenció mèdica.

Resultats i assoliments destacats:

L’equip ha d’haver aconseguit resultats i assoliments destacats en la seva àrea d’especialització. Això pot incloure publicacions, recerques, reconeixements externs, avenços científics…

Impacte en la comunitat:

L’equip ha d’haver tingut un impacte positiu en la comunitat en general, participant activament en iniciatives de promoció de la salut, programes d’educació, activitats de divulgació…

Presenta una candidatura:

1 Step 1
Dades del nominant / Datos del nominante 
Dades del Candidat/Entitat - Datos del Candidato/Entidad
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder