Registre de títol d’especialista

Per registrar la teva especialitat al COMT, cal en primer lloc, haver tramitat el teu títol d’especialista al Ministeri d’Educació.

Un cop el Ministeri publica la teva especialitat i t’ho notifica (un període aproximat de 6 mesos des que ho tramites), ja pots registrar l’especialitat al Col·legi.

Si tens registrada l’especialitat mèdica al Col·legi, et servirà perquè consti en el registre públic del web col·legial, on els pacients i també possibles empreses, quan busquis feina, puguin verificar que estàs en possessió del títol d’especialista.

Tenir registrat el títol és necessari en cas que vulguis marxar a treballar a l’estranger.

Ha de saber que el títol d’especialista també apareixerà en el teu carnet col·legial.