Alta Col·legiació

Per a exercir la teva professió és obligatori que estiguis col·legiat. Aquest tràmit es realitza en les oficines d’Atenció al Col·legiat del COMT de forma presencial i és imprescindible disposar dels següents documents. 

Documentació necessària:

 • Títol de Llicenciat/da. En el cas de no tenir-lo, el certificat de la universitat corresponent acreditatiu de finalització dels estudis de medicina i l’abonament dels drets del títol. (original
 • D.N.I. (original).
 • Una fotografia tipus carnet.
 • Si es tracta d’un canvi de Col·legi, certificat de baixa del Col·legi de procedència.
 • Domiciliació bancària.
 • Nomanament MIR
 • Un certificat emès per les autoritats competents del país on últimament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per a la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 • Certificat de penals del país d’origen o on hagi exercit. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.

Demana cita prèvia

Envia’ns un missatge o truca al col·legi per demanar la cita i tramitar la teva alta.

Whatsapp Truca'ns

Serveis bancaris

Dona d’alta un compte del BBVA al COMT i beneficia’t pel fet de no tenir comissions així com d’altres importants beneficis.

Més informació

Assegurances

Al COMT, el nostre equip et facilitarà totes les gestions amb les assegurances que siguin necessàries per al teu exercici segons les teves necessitats.

Més informació

Serveis immobiliaris

Per a assessorament immobiliari, posa’t en contacte amb RV67 Serveis Immobiliaris.

Marc Salsench:

643 224 233 www.rv67.es
Serveis bancaris

Documentació necessària:

 • Títol de Llicenciat/da. En el cas de no tenir-lo, el certificat de la universitat corresponent acreditatiu de finalització dels estudis de medicina i l’abonament dels drets del títol. (original
 • Títol d’especialista. En cas de tenir-lo, cal presentar certificat de fi d’especialitat i/o ordre de concessió de títol i pagament de les taxes.
 • D.N.I. (original).
 • Una fotografia tipus carnet.
 • El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins la província de Tarragona. S’haurà de designar també el domicili que vol que aparegui en el directori públic de metges.
 • Si es tracta d’un canvi de Col·legi, certificat de baixa del Col·legi de procedència.
 • Domiciliació bancària.

Documentació necessària:

 • Títol de Llicenciat/da en Medicina(original) previa “Credencial Reconeixement Valor Comunitari” (Ministeri de Ciència i Innovació) (original).
 • Títol d’especialista (original) previa “Credencial Reconeixement Valor Comunitari” (Ministeri de Ciència i Innovació) (original).
 • Certificat de Registre com a resident comunitari(NIE)(original).
 • Passaport(original).
 • Una fotografia tipus carnet.
 • El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins de la província de Tarragona. S’haurà de designar també el domicili(preferentment el professional) que serà d’accés públic a través del Registre de Col·legiats.
 • Un certificat emès per les autoritats competents del país on últimament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per a la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 • Certificat de penals del país d’origen o on hagi exercit. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 • Si el sol·licitant procedeix d’un altre col·legi de l’Estat Espanyol, certificat de baixa del mateix.
 • Domiciliació bancària.

Documentació necessària:

 • Credencial d’Homologació del títol de Llicenciat/da en Medicina(original)(Ministeri de Ciència i Innovació).
 • Títol de Llicenciat(original).
 • Títol d’especialista i credencial d’homologació del títol.
 • NIE i autorització de residència i treball.
 • Passaport(original).
 • Una fotografia tipus carnet.
 • El domicili professional és imprescindible que estigui ubicat dins de la província de Tarragona. S’haurà de designar també el domicili (preferentment el professional) que serà d’accés públic a través del Registre de Col·legiats.
 • Un certificat emès per les autoritats competents del país on últimament ha treballat el sol·licitant, que garanteixi estar legalment titulat per a la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a metge. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (País d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 • Certificat de penals del país d’origen o on hagi exercit. Aquest certificat tindrà com a màxim tres mesos de validesa (país d’origen). El certificat ha d’estar degudament legalitzat per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haia.
 • Si el sol·licitant procedeix d’un altre col·legi de l’Estat Espanyol, certificat de baixa del mateix. Aquest certificat caduca als tres mesos.
 • Domiciliació bancària.
Descarregar
Consulta les quotes col·legials Què és el COMT?