Organigrama funcional

En aquest organigrama es detalla l’estructura de funcionament del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.