Registre de societats professionals

L’article 10.2 de la LCP, afegit per Llei 25/2009, estableix que ha de garantir-se l’accés al registre de societats professionals, que tindrà el contingut descrit en l’article 8 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals.
 
Aquestes dades poden ser transmeses, a través de diferents mecanismes tècnics, de manera automatitzada permanentment, pels diferents col·legis professionals provincials.
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

El registre de Societats Professionals ha estat elaborat d’acord amb el que es disposa en matèria d’accés dels ciutadans a informació pública a l’article 10.2.b de la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals en el redactat donat per la Llei estatal 25/2009, de 22 de desembre; i per l’article 8 de la Llei estatal 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.