Certificats col·legials

El Col·legi Oficial de Metges Tarragona emet diferents certificats amb les dades que consten al Registre de col·legiats. La major part dels certificats els podràs descarregar dins de la teva àrea privada, tal com es mostra a continuació. Els certificats que no compten amb el Disponible en la teva àrea privada, els pots sol·licitar per correu electrònic al comt@comt.cat i/o forma presencial a les oficines del COMT.

Contacte

Tipus de certificats

Disponible en la teva àrea privada