Baixes col·legiació

Descarregar

La baixa es podrà sol·licitar voluntàriament a la Junta de Govern pel cessament de l’activitat mèdica. Per donar-se de baixa, serà requeriment necessari el retorn (personalment o per correu postal) dels documents següents:

  • Talonari d’estupefaents que el metge pogués tenir en aquell moment.
  • Carnet col·legial.
  • Document baixa complert

Aquest tràmit també es pot fer directament a les delegacions del COMT.