Quotes

El rebut col·legial és de caràcter trimestral natural i per avançat.

Accedir

Quota Col·legial

Quota col·legial d’entrada (Única) 0,00 €
Quota col·legial (Trimestral) 96,05 €

Altres quotes col·legials

Acabats de Graduar

Quota col·legial d’entrada (Única) 0,00 €
Quota col·legial (Trimestral) 30,00 €

MIR

Quota col·legial d’entrada (Única) 0,00 €
Quota col·legial (Trimestral) 60,00 €

Societats Professionals

Quota inscripció (Única) 100,00 €
Quota (Trimestral) 72,28 €

Responsabilitat Civil (Opcional)

Preu general 131,00 €
Metge MIR, especialistes en MFiC o Pediatria en àmbit exclusiu d’Atenció Primària 104,28 €
Metges Jubilats sense exercici 13,30 €
Extensió Andorra 23,96 €