Carnet Col·legial / Certificat Col·legial

El carnet col·legial acredita la teva condició de metge o metgessa col·legiat/ada a la província de Tarragona, i indica la teva especialitat, si la tens registrada.

Aquest carnet, incorpora un certificat digital amb una signatura amb validesa legal per emetre receptes electròniques a través del Departament de Salut. A més, et permet accedir i/o signar documents digitals i dur a terme gestions amb el Col·legi i l’administració.

Amb una validesa de 5 anys, el carnet de metge col·legiat amb certificat digital i signatura electrònica és una solució creada per i per als metges. Una clau d’accés universal, segura i fiable als serveis sanitaris que permet, a més, el desenvolupament de nous serveis, amb el ple respecte dels drets dels pacients.

En cas de furt o robatori pots sol·licitar un nou carnet de forma gratuïta per correu electrònic a tramits@comt.cat adjuntant la fotocòpia de la denúncia corresponent i una foto mida carnet.

Tan sols necessitarem una fotografia teva amb les següents característiques:

  • Una fotografia en color, que estigui centrada, amb el cap descobert i sense ulleres de vidres foscos.
  • La mida ha de ser format carnet ( no superior als 25 mm ni inferior als 20 mm).
  • Si la fas arribar per correu electrònic, recorda que els formats de fitxers admesos són jpg, jpeg, gif o bmp.

Puc sol·licitar 2 targetes?

Posa’t en contacte amb el departament d’Atenció Col·legial per a sol·licitar aquest servei.