Autorització administrativa de consultes mèdiques

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) té delegades les funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques, a partir del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya, mitjançat el Departament de Salut, i el mateix CCMC signat el 30 d’abril de 2015.

Per a qualsevol dubte pots adreçar-te a la Oficina d’Atenció al Col·legiat del COMT on et podrem assessorar.