Ofertes
de treball

La Borsa del Treball del COMT és un servei especialitzat i gratuït orientat tant als col·legiats que busquen feina com a les entitats que cerquen professionals mèdics per a la seva organització. El seu funcionament es basa en la publicació de les ofertes remeses per les entitats interessades, amb la possibilitat de consulta per part dels col·legiats per a que aquests si adrecin directament.

El COMT no es fa responsable, en cap cas, de les condicions ofertades, ni de l’efectiu compliment de les mateixes. El COMT es reserva el dret a no publicar aquelles ofertes de feina que pugui considerar que contravenen la legislació laboral i/o professional, així com per tota aquella altra causa justificada.