Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Direcció de Professionals

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2024-39 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Hematologia i Hemoteràpia
 Experiència en tractament de pacients que reben trasplantament hematopoètic (al·logènic i autòleg) i CART

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a
 Incorporació al programa d'hospitalització a domicili
 Contractació indefinida en jornada a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Per més informació us podeu dirigir a la pàgina web de l’Hospital de Sant Pau a través d’aquest enllaç: https://santpau.csod.com/ux/ats/careersite/4/home?c=santpau&cfdd[0][id]=201&cfdd[0][options][0]=138&lang=ca-ES#/