Responsabilitat civil professional

La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional és obligatòria per tal de garantir la tranquil·litat dels metges i metgesses durant el seu exercici.

Dóna cobertura als professionals vetllant per la seva seguretat. Des de l’any 2003 tots els professionals sanitaris, siguin persones físiques o jurídiques, estan obligats per llei a subscriure una assegurança de responsabilitat civil.

El Col·legi de Metges de Tarragona té subscrita la seva pòlissa conjuntament amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, assegurant, en conjunt més de 25.000 metges a través de l’empresa francesa SHAM.

Aquesta pòlissa és d’adhesió voluntària i està gestionada per un equip d’especialistes en dret sanitari. En cas de reclamació ofereix assessorament personalitzat i informació contínua. Té abast internacional amb autorització prèvia (excepte Canadà i Estats Units).

 

 

1r trimestre 2024

2n trimestre 2024

3r trimestre 2024

4t trimestre 2024

Col·legiats

140 €

141 €

142 €

143 €

Col·legiats MIR*

99 €

99 €

99 €

99 €

Metges de Família en Atenció Primària (sector públic)

111,45 €

112,25 €

113,05 €

113,85 €

Metges de Pediatria en Atenció Primària (sector públic)

Jubilats

14 €

14,10 €

14,20 €

14,30 €

Extensió Andorra

23,96€

23,96€

23,96€

23,96€

Societats Professionals

140 €

141 €

142 €

143 €

Descarregar
Descarregar
Descarregar CAT Descarregar CAST