Registre de metges col·legiats

Aquest registre de metges (directori de metges) conté les dades públiques dels metges i metgesses inscrits en el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, les quals són actualitzades diàriament d’acord amb la informació que proporciona cada col·legiat.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

El registre de metges i metgesses col·legiats s’elabora d’acord amb el que es disposa en matèria de fonts accessibles al públic per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; per el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, que aprova el Reglament que desenvolupa aquella Llei Orgànica; per la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries; i d’acord amb el que es disposa en matèria d’accés dels ciutadans a informació pública en la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, en el redactat donat per la Llei estatal 25/2009, de 22 de desembre.