Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

UROLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:

• Experiència laboral com metge/essa especialista en urologia en l’àmbit hospitalari.

• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores)

• Experiència docent i investigadora.

Es cerquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Urologia. Ambdós títols expedits per una universitat espanyola, via MIR.

• Coneixements del català parlat i escrit.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (en cas d’estrangers o doble nacionalitat s’ha d’adjuntar també el Certificat d’Antecedents Penals del seu país). Han de tenir menys de 3 mesos d’antiguitat a la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contractes laborals per cobertura de llocs de treball estructurals de naturalesa permanent a jornada completa ( mati i tarda) amb posibilitat de fer atenció continuada

• Retribució competitiva segons conveni colectiu SISCAT.

• Incorporació immediata

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)

3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA URO 05 24

Termini de presentació de sol•licituds: 30 de juny de 2024

Contacte: Dr. Antoni Pont Salvadó (Director del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus); e-mail: antoni.pont@salutsantjoan.cat