Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT

CIF

Q9355294A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

EVA BALANYA FERNANDEZ

Email

ebalanya.gipss@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977221875

Especialitat - Especialidad

– Especialitat en Geriatria, Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

METGE/ESSA ESPECIALISTA PER EL SERVEI D’INTERNAMENT DE GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT (HOSPITAL SOCIOSANITARI FRANCOLÍ)

Requisits - Requisitos

– Llicenciatura universitària, grau en Medicina i Cirurgia.
– Especialitat en Geriatria, Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària.
– Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

Condicions - Condiciones

Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT pel grup professional 1, així com facilitat en l’accessibilitat a accions formatives relacionades amb l’activitat a desenvolupar.