Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa

CIF

G55195929

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Anna Fontaniol Verdaguer

Email

direcciodepersones@hospiolot.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

667365853

Especialitat - Especialidad

Anestesiologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Olot (Girona)

Funcions - Funciones

Específiques d'un/a metge/ssa especialista en anestesiologia

Requisits - Requisitos

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (en endavant FHOCG) cerquem ocupar un lloc de treball del col·lectiu mèdic com a especialista d’Anestesiologia.

Es demana

Titulació necessària obligatòria:

Títol Superior universitari en Medicina. Preferentment especialitat Via MIR en Anestesiologia o especialitat homologada.

Es valorarà

 Experiència en Hospitals Catalans i Espanyols.

 Capacitat de treball en equip.

 Capacitat d’adaptació als canvis.

Condicions - Condiciones

S’ofereix

 Relació contractual: Contracte temporal inicial a jornada completa (1688 hores anuals) amb un període de prova de quatre mesos i amb la possibilitat de transformació a indefinit passat aquest període.

 Salari Segons Conveni SISCAT.

 Carrera professional segons conveni.

 Incorporació a concretar segons disponibilitat de la persona candidata.

 Formar part d´un projecte innovador.

 Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

 Desenvolupar una feina en un entorn privilegiat.

Candidatses interessatses

Carta de presentació, exposant les motivacions per presentar-se a la convocatòria.

Enviar CV actualitzat amb les característiques següents:

Nom i cognoms, els telèfons i correu electrònic a través dels quals ens podem posar en contacte.

Mèrits acadèmics: Titulació acadèmica universitària i formació posterior a nivell de màster o postgraus.

Mèrits professionals: Detall de l’experiència professional en els diferents àmbits de l’especialitat.

Enviar-ho a través de la borsa de treball de la fundació que trobareu a la web (link: https://hospiolot.com/formulari-borsa-de-treball/) i identificar-ho amb el codi de referència: Ref. 01METESPANEST/2024