Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

OFTALMÒLEG/OGA-ACTIVITAT QUIRÚRGICA (TARDES) HOSPITAL DE FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Figueres atén les patologies relacionades amb la qualitat

visual de la seva població de referència, tant des de l'aspecte mèdic oftalmològic, amb metges

especialistes en oftalmologia, com pel que fa a l'aspecte òptic, amb optometristes i professionals

d'infermeria formats en aquesta matèria.

El servei està especialitzat en cataractes, retina, glaucoma, oculoplàstia i teràpia visual.

Les proves que es realitzen son Tomografia de Coherència Òptica (OCT), Paquimetria òptica,

Angiografia, Campimetria computeritzada i Test de Lancaster.

Actualment necessitem incorporar un/a OFTALMÒLEG/OGA interessat/da en realitzar

activitat quirúrgica amb disponibilitat de tardes.

Requisits - Requisitos

ES REQUEREIX:

– Metge/ssa especialista en Oftalmologia.

– Experiència en activitat quirúrgica, preferentment en Cataractes.

– Disponibilitat per treballar en horari de tardes a concretar de dilluns a divendres.

– Segons normativa legal, se sol·licitarà aportar el Certificat de delictes sexuals conforme no

consten antecedents.

ES VALORARÀ:

– Especialitat via MIR o títol homologat.

– Perfil i experiència professional.

Condicions - Condiciones

S’OFEREIX

– Contractació laboral segons disponibilitat del professional

– Retribució competitiva

– Oportunitat laboral per desenvolupar activitat quirúrgica en un servei d’oftalmologia de

referència.