Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CENTRE CLÍNIC FISIOQUIROS

CIF

J55592356

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Anna Marcè

Email

vallsfisioquiros@gmail.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977608776

Especialitat - Especialidad

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Valls

Funcions - Funciones

Centre multidisciplinari d'especialitats mèdiques i rehabilitació on es treballa a nivell particular i mútues.
Àmplia cartera de clients

Requisits - Requisitos

Títol Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Condicions - Condiciones

Incorporació immediata, preferiblement dilluns tardes