Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Institut Català de la Salut

CIF

Q5855029D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

María José González Bautista

Email

selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

667 26 15 47

Especialitat - Especialidad

Dermatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Girona

Funcions - Funciones

S’ofereix la integració en el Servei de Dermatologia del Hospital Trueta amb realització de visites a consultes externes, teledermatologia, cirurgia menor, ecografia cutània, teràpia fotodinàmica, proves epicutànies, i participació en diversos comitès multidisciplinaris del hospital així com sessions d’anatomia patològica, clíniques i iconografia. També possibilitat de participar en algun projecte de recerca amb Idibgi ( Institut de recerca biomèdica de Girona) i de integrar-se com a docent a la facultat de medicina de la UdG en la formació de pregrau en dermatologia.

Es valorarà formació o experiència específica en alguna àrea concreta de l’especialitat sigui àrea mèdica o quirúrgica

Requisits - Requisitos

Títol d’especialista en Dermatologia mèdic-quirúrgica via MIR

Condicions - Condiciones

Contracte llarga durada

Jornada completa o parcial

Retribucions segons normativa ICS