Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques)

CIF

Q0802441F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

clara catibiela ustrell

Email

claracatibiela@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

634935930

Especialitat - Especialidad

Urgències i Emergències

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Regió Sanitària Penedès

Funcions - Funciones

• Assistència clínica en serveis assignats per CECOS:

 Màxim responsable clínic de les unitats de SVA en la que s'integra com a equip.

 Aproximació i avaluació de l’entorn de l’incident.

 Avaluació clínica

 Aproximació diagnòstica.

 Establir tractament i accions d’estabilització del pacient

 Avaluació del trasllat.

 Transferència física i verbal del pacient en el centre sanitari receptor

 Elaboració de l ’informe assistencial amb les aportacions de la resta dels professionals de l’equip

 Informació sanitària a la família i/o pacient

 Escolta activa de l’emissora

Requisits - Requisitos

Els requisits del Lloc:

• Titulació corresponent de Grau o Llicenciatura en Medicina.

• Especialitat MIR o 2 anys d’experiència en atenció d’urgències/emergències/malalt crític a nivell hospitalari (UCI/UCC/REA/ urgències o similars) o prehospitalari de SVA en serveis d’emergències extra hospitalàries reconeguts (xarxa pública de Salut)

Condicions - Condiciones

a valorar