Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

EDP SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

METGE/ESSA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

METGE/ESSA PER AL SERVEI D'ADDICCIONS I SALUT MENTAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN REUS

Es valorarà:

• Titulació de Metge/essa Especialista en Psiquiatria o en Medicina Familiar i Comunitària que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de Psiquiatria durant l’any 2024.

• Experiència laboral acreditada com metge/essa en l’àmbit de les Addiccions, Salut Mental i altres addiccions comportamentals .

• Formació en psicoteràpia individual, de grup i en Teràpia Sistèmica

• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores).

• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

• Coneixements del català parlat i escrit.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (en cas d’estrangers o doble nacionalitat s’ha d’adjuntar també el Certificat d’Antecedents Penals del seu país). Han de tenir menys de 3 mesos d’antiguitat a la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds

Condicions - Condiciones


S’ofereix:

• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa.

• Retribució competitiva segons conveni colectiu SISCAT.

• Incorporació immediata.

• Possibilitat d’incorporació a activitats docents universitàries i a activitats de recerca.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació de l’interessat/ada).

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA AD 06 24

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de juliol de 2024