Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Direcció de Professionals

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2024-35 DIRECTOR/A DE SERVEI D’IMMUNOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia, Biologia, Bioquímica o Farmàcia

 Títol d’especialista en Immunologia

 Experiència mínima de deu anys en l’exercici de l’especialitat

 Experiència i/o formació en gestió

 Doctorat en Medicina i Cirurgia, Biologia, Bioquímica o Farmàcia

Condicions - Condiciones

 Categoria: la que correspongui per aplicació de la Carrera Professional

 Contractació indefinida jornada completa

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

 L’encàrrec com a Director/a de servei és per 4 anys, renovables.

Per més informació dirigir-se a l'enllaç https://santpau.csod.com/ux/ats/careersite/4/home?c=santpau&cfdd[0][id]=201&cfdd[0][options][0]=138&lang=ca-ES#/