Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext. 3072)

Especialitat - Especialidad

Urgències (Traumatologia – Cirurgia)

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa d’urgències de traumatologia i un/a Metge/essa d’urgències mèdiques – quirúrgiques per incorporar-se al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l’Hospital Sant Antoni Abat, el Centre de Rehabilitació i el Centre d’Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).

I per què amb nosaltres?

 Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d’un equip cohesionat.

 Tindràs un pla de formació continuat al servei.

 Desenvoluparàs les teves funcions en un centre hospitalari que disposen de diversos projectes de millora del servei.

 Treballaràs en base a la qualitat assistencial (producció, revisió i seguiment de procediments assistencials)

 Treballaràs en un entorn docent MIR (MFIC, Geriatria i Traumatologia)

Requisits - Requisitos

 Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

 Acreditació d’especialitat (homologació en el cas de professionals extracomunitaris), preferiblement Medicina Familiar i Comunitària.

 Acreditació d’experiència en urgències mèdiques – quirúrgiques / traumatologia.

Es valorarà:

 Orientació preferent a tasca assistencial.

 Competències pròpies del servei d’urgències

 Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

 Experiència laboral en el sector públic (ICS o SISCAT).

Condicions - Condiciones

 Contractació a concretar segons disponibilitat del professional.

 Retribució salarial segons conveni SISCAT.

 Jornada completa o parcial. Dedicació màxima 1688 hores anuals.

 Horari flexible rotatori en torns de matí, tarda i nit.

 Incorporació immediata.

 Formació continuada i carrera professional.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 31 d’agost de 2024.

Mitjà de presentació de la documentació: les persones interessades hauran d’enviar currículum vitae, títol de medicina i títol d’especialista a convocatories@csapg.cat indicant la referència URG_2024.