Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Direcció de Professionals

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2024-38 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN UNITAT MALALTIES INFECCIOSES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Medicina Interna
 Experiència mínima de 4 anys en una Unitat o Servei de Malalties Infeccioses
 Experiència com especialista en la prevenció, diagnòstic i tractament de les infeccions dels malalts immunocompromesos dels serveis d’Hematologia, Oncologia i Trasplantaments.

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.