Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Unitat Gestió del Talent

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext. 3072

Especialitat - Especialidad

Pneumologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a un metge/essa per integrar-se al servei de Pneumologia del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.
El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l’Hospital Sant Antoni Abat, el Centre de Rehabilitació i el Centre d’Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).
Compta amb Unitats Docents acreditades per impartir formació reglada d’especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència, d’acord amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats i estudis de grau i post-grau en ciències de la salut i relacionats.
Som un hospital associat a la Universitat Central, on acollim cada any alumnes tant de medicina com d’infermeria.
Els nostres professionals estan implicats en la millora continua, en potenciar la recerca i facilitar la realització de tesis doctorals, amb el suport de la institució.

I per què amb nosaltres?
– Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d’un equip cohesionat.
– La teva activitat es desenvoluparà en l'àrea de consultes externes generals i especialitzades (unitat del son, diagnòstic ràpid, atenció al malalt crònic), exploracions complementàries (estudis del son, broncoscòpies, funció pulmonar) així com a l’àrea d’hospitalització i d’interconsultor de pneumologia.
– Tindràs possibilitat d’adequar la teva activitat a les teves preferències professionals.
– Podràs gaudir d’una compactació horària que permeti la conciliació familiar i/o la recerca.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
– Acreditació de l’especialitat en Pneumologia via MIR (homologació en el cas de professionals extracomunitaris).


Es valorarà:
– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

– Contracte d’Interinatge per substitució d’una baixa de llarga durada, amb possibilitat de continuïtat de forma estable.
– Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.
– Jornada complerta.
– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:
Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 1 de setembre de 2024.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:
Les persones interessades hauran d’enviar curriculum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència PNEUMO_CSAPG_2024