Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Caixa Andorrana de Seguretat Social

CIF

U054142J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Meritxell Bonet

Email

rrhh@cass.ad

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

+376870810

Especialitat - Especialidad

MED. LEGAL I FORENSE / MED. DEL TREBALL / MED. GENERAL – Valoració del dany corporal / Seguiment conting. prof. / absent. laboral

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Andorra

Funcions - Funciones

Desenvolupar totes les funcions relacionades amb el seguiment i control de les incapacitats temporals, avaluació dels graus d’invalidesa així com les sol·licituds de prestacions mèdiques tenint en compte les normatives aplicables i vetllant pel bon funcionament de la pràctica assistencial.

Requisits - Requisitos

Per a més informació, les persones interessades poden contactar-nos per correu electrònic a l’adreça electrònica rrhh@cass.ad (Àrea de Gestió de Persones) o per telèfon al +376 870810.

Informació referent als requisits publicada a l'edicte del BOPA Núm. 76 any 2024 del 26-6-2024
Link: https://www.bopa.ad/Documents/Detall?doc=CASS_2024_06_26_14_04_00

Condicions - Condiciones

Contracte indefinit.
Remuneració bruta anual en 13 pagues.
Incorporació immediata.