Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Vallaparadís

CIF

G59747535

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Cabrera

Email

lcabrera@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 736 50 16

Especialitat - Especialidad

Gerontologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una qualitat de vida en el decurs de la malaltia amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat d’aquesta en un marc de sostenibilitat econòmica i formar-se i fer docència per adequar els coneixements, habilitats i actituds a les necessitats de l’entorn, de l’organització i del propi professional garantint el seu desenvolupament professional.

Requisits - Requisitos

– Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia

– Valorable titulació d'especialista (preferiblement Geriatria o Medicina Interna)

Condicions - Condiciones

– Jornada parcial a convenir amb el/la professional

– Horari flexible a convenir

– Salari 25.000 € bruts anuals per mitja jornada

– Incorporació immediata