Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Hospital de Palamós – SSIBE

CIF

G17053596

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Margarit

Email

dmargarit@ssibe.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972609239

Especialitat - Especialidad

Cardiologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Baix Empordà

Funcions - Funciones

Experiència i autonomia realitzant proves no invasives:

Ecocardiogrames transtoràcics,

EcoDoppler tronc supra-aòrtic,

Holter EGG,

Proves d'esforç convencionals,

Prova de taula basculant

Cardioversions elèctriques programades,

Coneixements en Cardiología Clínica i en especial de Insuficiència Cardíaca.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura o Grau en Medicina.

Especialitat en Cardiologia, preferentment via MIR (o homologació de la UE si la titulació s’ha obtingut en un país estranger) o ser resident de darrer any de Cardiologia.

Condicions - Condiciones

Contractació laboral a jornada completa (1688 h/a), com a Metge/ssa adjunt de staff del Servei de Cardiologia de la Unitat d’Especialitats Mèdiques.

Sou segons III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Incorporació immediata.

Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” – cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació i altre documentació addicional que es consideri oportuna.

Referència: HP-CARDIO