Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2024-29 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Cirurgia General i Digestiva

Es valorarà:
 Experiència en cirurgia general (cirurgia urgent i atenció al politraumàtic )
 Experiència en cirurgia hepatobiliopancreàtica
 Experiència en cirurgia endoscòpica de les àrees anteriors
 Innovacions assistencials en Cirurgia General
 Coneixements i experiència en altres àrees de la Cirurgia General i Digestiva
 Experiència i capacitat docent
 Experiència en l’elaboració i participació en projectes científics
 Coneixements en gestió
 Participació activa en congressos, cursos i activitats formatives d’àmbit nacional i internacional, especialment en l’àmbit de la Cirurgia General
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultat

Més informacio a l'enllaç: https://santpau.csod.com/ux/ats/careersite/4/home?c=santpau&cfdd[0][id]=201&cfdd[0][options][0]=138&lang=ca-ES#/