Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Hospital de Palamós – SSIBE

CIF

G17053596

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Margarit

Email

dmargarit@ssibe.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972609239

Especialitat - Especialidad

Anatomia Patològica

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Baix Empordà

Funcions - Funciones

Es realitzen estudis de biòpsies, peces quirúrgiques, citologia líquida ginecològica i no ginecològica i necròpsies fetals. L’hospital de Palamós participa en els programes de cribratge de càncer de mama, de càncer colorectal i càncer de coll uterí.

El servei processa aproximadament 14.500 biòpsies anuals, 10.500 citologies i 8-10 necròpsies fetals. Estudi immunohistoquímic amb els anticossos mes habituals i segons necessitats de la patologia mes complexa.

Requisits - Requisitos

 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en Anatomopatologia

 Es poden presentar les persones que estan cursant el 4t any de Metge Intern Resident (R4).

Condicions - Condiciones

 Contractació laboral indefinida a jornada completa (1688 h/a), com a Metge/ssa adjunt/a del servei d’Anatomopatologia de l’Hospital.

 Jornada laboral de 8 a 15:30h de dilluns a divendres.

 Sou segons III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

 Incorporació immediata

 Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” – cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació i altre documentació addicional que es consideri oportuna.

Referència: HP-ANATOMOPATOLOGIA

Per a més informació,

972 60.92.39 – csoler@ssibe.cat (Sra. Carmen Soler)