Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital del Vendrell (Tarragona)

CIF

R430016E

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ana Flores

Email

aflores@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

618454635

Especialitat - Especialidad

MEDIC/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

El Vendrell (Tarragona)

Funcions - Funciones

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla és una agrupació de fundacions que pertany a la xarxa sanitària pública de Catalunya. Gestiona diferents centres d´atenció especialitzada com són Hospital Santa Tecla, Hospital Comarcal del Vendrell i Complex Sanitari i Social de Llevant, 6 centres d´atenció primària que van des del Tarragonès fins al Baix Penedès i centres d´atenció sociosanitària i residencial.

El servei mèdic de rehabilitació de la Xarxa Santa Tecla atén població de Baix Penedès i Tarragonès als Hospitals de Vendrell i Santa Tecla. Gestionem rehabilitació domiciliària i disposem de centres de fisioteràpia al mateix hospital de Vendrell, CAP Llevant (hospital lleuger), Calafell, Torredembarra i Villaseca.

El nostre servei de Rehabilitació atén tots els àmbits d'aquesta especialitat i està compromès amb la millora contínua i lluitem per anar adaptant-nos a les novetats de l'especialitat, amb projectes propis del servei. La relació amb la resta de professionals del servei és excel·lent i mantenim una comunicació fluida. També ho és la relació amb la resta d´especialitats hospitalàries i amb els nostres companys de primària.

L'equip mèdic està en formació contínua i realitzem i ens formem en intervencionisme en rehabilitació. L´ambient laboral és extraordinari

Som una entitat associada a la Universitat Rovira i Virgili i s'hi acullen alumnes de medicina, d'infermeria i en el cas del nostre servei de fisioteràpia. Així mateix, la Xarxa ofereix l´especialització en medicina interna i medicina de família i els residents d´aquesta última especialitat roten amb nosaltres pel servei de rehabilitació.

Requisits - Requisitos

• Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

• Acreditació de l´especialitat en Medicina física i rehabilitació via MIR (homologació en el cas de professionals extracomunitaris).

Oferim:

Condicions - Condiciones

• Contracte indefinit

• Retribució salarial segons conveni de Sanitat Concertada Catalunya SISCAT

• Jornada completa (1688 hores anuals).

• Formació continuada i carrera professional.

• Incorporació immediata.