Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Institut Català de la Salut ICS

CIF

Q5855029D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Jose Mendez Moreno

Email

jmendez.girona.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972 210708

Especialitat - Especialidad

Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Girona

Funcions - Funciones

Presta atenció mèdica al serveis d'urgències de primària, emergències, suport vital.

Requisits - Requisitos

Formació reglada, Grau o Llicenciat/da en Medicina, amb títol d'especialista Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà:

• Formació continuada en urgències, emergències i/o acreditació en suport vital avançat.

• Formació en gestió del dol i/o processos finals de la vida.

• Experiència en urgències i emergències.

• Coneixements de l’ECAP.

• Coneixement de les guies clíniques, protocols, codis i sistemes d’informació inherents a l’atenció immediata.

• Experiència en el desenvolupament de les funcions descrites o similars en atenció primària.

Condicions - Condiciones

Facultatiu/va especialista en medicina familiar i comunitària.

• Gerència Territorial: Girona.

• Tipus de nomenament: Interí/na vacant.

• Retribució: Les establertes al III Acord de la Mesa Sectorial i normativa vigent.

• Jornada anual: L’establerta segons torn i horari amb planificació anual.