Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Dia Nou Barris

CIF

G64202187

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Diego Mellibovsky i Elstein

Email

hospitaldia9barris@fhd9barris.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

932539211

Especialitat - Especialidad

Psiquiatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Atenció psicològica directa i farmacològica a pacients de 12 a 21 anys i les seves famílies.

Gestió de casos clínics psicopatològicament aguts.

Creació d'un pla individualitzat per a cada pacient.

Coordinació i treball amb l'equip.

Treball especialitzat en els diferents programes contractats amb el Catsalut.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en medicina i títol d'especialista en psiquiatria convalidat a l’estat espanyol

Condicions - Condiciones

Posició com a psicòleg infanto juvenil en un Hospital de Dia proveïdor del Catsalut amb un contracte indefinit i jornada de 34 hores setmanals.

L’equip de treball compta amb 3 psiquiatres, 3 psicòlegs, 1 treballadora social, 6 educadors socials i una infermera.

Es dona l’oportunitat de fer investigació.

Remuneració segons el conveni SISCAT (III Conveni col·lectiu).