Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Medicina familiar i comunitaria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Girona

Funcions - Funciones

• Mantenir la confidencialitat de la informació a la qual tingui accés i el respecte a la intimitat i privacitat dels pacients durant l’assistència.

• Fer diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients que estiguin sota la seva responsabilitat.

• Tenir coneixements i habilitats per fer el seguiment dels pacients fràgils, crònics complexes (PCC), pluripatològics o polimedicats.

• Garantir la continuïtat del pacient durant tot el procés assistencial al lloc més adequat: centre de salut, domicili del pacient o atenció continuada.

• Col·laborar amb els professionals d’altres serveis assistencials en el seguiment dels pacients

• Tenir competències en alguna tècnica que es desenvolupi a l’atenció primària: ecografies, cirurgia menor, crioteràpia, etc.

• Dur a terme activitats de promoció i prevenció de la salut.

• Treballar amb l’evidència científica disponible per millorar la salut dels pacients i de la comunitat.

• Fer i participar en les sessions clíniques del centre periòdicament.

• Participar a l’assoliment dels objectius comuns establint fórmules de col·laboració i compartint la informació.

• Participació en comissions interdisciplinars amb hospital i centre sociosanitari si s’escau.

• Formar part de grups de treball d’Atenció Primària (cronicitat, ecografies, etc.) si s’escau.

• Participació en projectes de recerca i formació continuada.

• Realització de guàrdies a les àrees bàsiques de l’àmbit de Primària.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Medicina Familiar i Comunitària via MIR o homologada o en tràmit d’homologació si la titulació s'ha obtingut en un país estranger.

ES VALORARÀ:

• Carnet de Conduir i vehicle propi

• Mobilitat geogràfica dins l’àmbit comarcal.

Condicions - Condiciones

• Contractació laboral Indefinida a jornada completa (1668 h/a).

• Sou segons conveni Siscat.

• Incorporació a negociar.

• Programa actiu de formació continuada i reciclatge.