Guardonats dels Premis COMT Antonius Musa 2023:

Distinció Sants Cosme i Damià

  • Dra. Teresa Auguet Quintillà

Distinció Col·legiat d’Honor

  • Mossén Xavier Fort Subirats

Distinció Entitat col·legiada d’Honor

  • Centre Diagnòstic per la Imatge Tarragona

Distinció Col·legiat de l’any

  • Tarragona – Dr. Tomàs Sempere Durà
  • Reus – Dra. Rosa Solà Alberich
  • Tortosa – Dra. Teresa Compte Jové

Distinció Equip assistencial multidisciplinari de l’any

  • Unitat d’ICTUS Hospital universitari Joan XXIII

Els premis COMT, Antonius Musa estan destinats a premiar els nostres col·legiats i institucions de la província de Tarragona. Unes distincions que posen de manifest el talent, el compromís i l’excel·lència amb la medicina i la salut.

Descobreix totes les distincions i proposa el teu candidat/a!

VALORS O CRITERIS D'ELEGIBILITAT

Trajectòria professional destacada:

El candidat ha de tenir una trajectòria professional excel·lent en el camp de la medicina o cirurgia, demostrant un compromís excepcional i contribucions significatives al llarg de la seva carrera.

Impacte en la salut i la comunitat:

El candidat ha d’haver tingut un impacte notable en la salut i el benestar de la comunitat. Pot haver liderat projectes o iniciatives que hagin millorat la salut de la població, implementat programes de prevenció o promoció de la salut.

Lideratge i reconeixement professional:

El candidat ha d’haver demostrat un lideratge destacat en el seu camp, ocupant càrrecs de responsabilitat en institucions mèdiques, associacions professionals o comitès científics.

Ètica i compromís amb els valors mèdics:

El candidat ha de ser un exemple d’ètica i professionalisme en l’exercici de la medicina.

VALORS O CRITERIS D'ELEGIBILITAT

Trajectòria professional destacada:

Pot haver treballat en àrees com la gestió sanitària, la promoció de la salut, la recerca mèdica, la docència o en sectors relacionats amb la salut.

Contribució a la salut de la comunitat:

Pot haver participat en la implementació de programes de prevenció, promoció de la salut o en el desenvolupament de polítiques i estratègies que hagin tingut un impacte positiu en la salut de la població.

Suport al desenvolupament del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona:

El candidat ha d’haver realitzat contribucions significatives per al creixement i desenvolupament del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Això pot incloure el suport financer, el foment de la col·laboració entre el col·legi i altres institucions, l’impuls d’iniciatives i projectes rellevants…

Reconeixement i prestigi:

Pot haver treballat en àrees com la gestió sanitària, la promoció de la salut, la recerca mèdica, la docència o en sectors relacionats amb la salut.

VALORS O CRITERIS D'ELEGIBILITAT

Contribució a la promoció de la salut:

Pot incloure la implementació de programes de prevenció, la promoció d’estils de vida saludables, la col·laboració en projectes de recerca o la participació en campanyes de conscienciació sobre temes de salut.

Suport i col·laboració amb el Col·legi Oficial de Metges:

Pot incloure el patrocini d’esdeveniments, la col·laboració en projectes conjunts, el suport financer a iniciatives del Col·legi o la promoció d’activitats que beneficiïn a la comunitat mèdica i a la salut en general.

Excel·lència en la prestació de serveis de salut:

Pot tractar-se d’institucions sanitàries, clíniques, hospitals o altres organitzacions que es destaquin per la qualitat de l’atenció mèdica, la innovació en els serveis oferts, l’enfocament centrat en el pacient i el compliment d’alts estàndards professionals.

Impacte en la comunitat i la societat:

Pot incloure el desenvolupament de projectes comunitaris, la col·laboració amb organitzacions locals, la promoció de la responsabilitat social corporativa en l’àmbit de la salut, o la participació en iniciatives que suposin desafiaments de salut específics.

Compromís amb els valors ètics i professionals:

Això implica respectar els principis de l’ètica mèdica, garantir la qualitat i seguretat dels serveis de salut, promoure l’equitat en l’accés a l’atenció mèdica i fomentar la responsabilitat social en l’àmbit de la salut.

VALORS O CRITERIS D'ELEGIBILITAT

Mèrits científics:

Es valora l’excel·lència acadèmica i l’impacte de les seves contribucions en la comunitat mèdica i científica.

Innovació:

Es busca reconèixer a aquells col·legiats que promouen l’avanç i la millora contínua en la pràctica mèdica.

Trajectòria:

Es busca reconèixer a aquells col·legiats que han deixat una marca significativa en el seu camp i han demostrat un compromís continu amb l’excel·lència i el desenvolupament professional.

Valors:

Es busca reconèixer a aquells col·legiats que encarnen els principis ètics i els valors humans en el seu exercici professional.

VALORS O CRITERIS D'ELEGIBILITAT

Col·laboració i treball en equip:

L’equip ha de demostrar una excel·lent col·laboració i treball en equip, amb la capacitat d’integrar eficaçment diferents disciplines i habilitats per a aconseguir objectius comuns en benefici dels pacients i la comunitat.

Impacte en l’atenció mèdica:

L’equip ha d’haver tingut un impacte significatiu en l’atenció mèdica, millorant la qualitat dels serveis de salut, el diagnòstic, el tractament, o la gestió de malalties o condicions específiques.

Innovació i millora continua:

L’equip ha d’haver implementat pràctiques innovadores i solucions creatives per a abordar desafiaments en l’àmbit de l’atenció mèdica.

Resultats i assoliments destacats:

L’equip ha d’haver aconseguit resultats i assoliments destacats en la seva àrea d’especialització. Això pot incloure publicacions, recerques, reconeixements externs, avenços científics…

Impacte en la comunitat:

L’equip ha d’haver tingut un impacte positiu en la comunitat en general, participant activament en iniciatives de promoció de la salut, programes d’educació, activitats de divulgació…

Reglament Premis COMT Antonius Musa
Recupera la notícia dels Premis COMT 2023