Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Pius Hospital de Valls

CIF

A43233618

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ana M. Espuny

Email

amespuny@piushospital.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977609162

Especialitat - Especialidad

Cirurgia General i de l’aparell digestiu

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Valls

Funcions - Funciones

El Pius Hospital de Valls requereix d’un/a metge/essa adjunt/a pel servei de Cirurgia General.

Les funcions pròpies de l’especialitat.

Requisits - Requisitos

Títol de metge/essa especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.

Condicions - Condiciones

– Jornada completa (inclou jornada ordinària i atenció continuada, amb guàrdies localitzades).

– Contracte laboral fixe (període de prova segons conveni col·lectiu).

– Grup professional: 1

– Incorporació immediata.

– Condicions laborals establertes en el III Conveni del SISCAT.