Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Hospital de Palamós – SSIBE

CIF

G17053596

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Margarit

Email

dmargarit@ssibe.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972609239

Especialitat - Especialidad

Ginecologia i Obstetricia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Baix Empordà

Funcions - Funciones

L’Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l’atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Palamós, és un equip format per 13 facultatius especialistes en Ginecologia i Obstetrícia.

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia disposa d’obstetrícia y ginecologia general, ecografia obstètrica i ginecològica, diagnòstic prenatal, alt risc obstètric, sòl pèlvic, patologia mamaria, patologia cervical, cirurgia endoscòpica i unitat de reproducció entre d’altres. A més a més, realitza l’activitat de Salut Sexual i Reproductiva a l’atenció primària del seu àmbit de influència (Baix Empordà)

L’Atenció Continuada és realitza amb guàrdies de presència física.

Es disposa de l’acreditació per a la formació de Metges/ses Interns/es Residents en Ginecologia i Obstetrícia i Llevador/es Intern/es Residents.

FUNCIONS:

 Realització de consultes externes i cirurgia.

 Valorar pacients consultats pel Servei d’urgències.

 Realització de consultoria dels facultatius de primària de les ABS del Consorci Assistencial del Baix Empordà.

 Participació en comissions interdisciplinars i sessions de servei.

 Participació en projectes d’investigació.

Requisits - Requisitos

 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

 Especialitat en Ginecologia i Obstetrícia preferentment via MIR.

Condicions - Condiciones

S’OFEREIX:

 Contractació laboral a jornada completa (1688 h/a) de sis mesos de durada, com a adjunt/a de staff al Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital.

 Sou segons II Conveni Col•lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

 Flexibilitat horària.

 Incorporació immediata.

 Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

 Accés a àmbits de docència, investigació i innovació.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 28 de febrero de 2023.

CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” – cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). Referència: HP-GINE