Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA

CIF

R4300016E

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANA FLORES MOYA

Email

anaflores@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977248489

Especialitat - Especialidad

MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

EL VENDRELL- BAIX PENEDÈS

Funcions - Funciones

Hospital el Vendrell busca incorporar un facultatiu especialista en Medicina Interna via MIR al seu equip assistencial integrat per 9 membres. L´activitat es desenvoluparia a l´àrea hospitalització d´aguts, atenció socio-sanitària de mtija estada polivalent, suport al servei d´urgències i consultes externes pròpies de l´especialitat. S´ofereix la possibilitat de realitzar una consulta monogràfica en malaltia tromboembòlica, unitat d´insuficiència cardíaca, risc cardiovascular, patologia autoimmune o infeccioses.

Es facilitarà la formació continuada i col.laboració en la creació i actualització de protocols, participació en les diferents comissions de l´Hospital i nous projectes així com en la docència i formació de metges residents de Medicina Familiar i Comunitària.

Requisits - Requisitos

Títol d´especialista de Medicina Interna, via MIR

Condicions - Condiciones

Contracte INDEFINIT

Jornada completa

Jornada de matins i una tarda de forma rotatòria, aproximadament 3 tardes al mes

Guàrdies: Presència diürna ( 8 a 20h) els caps de setmana i festius

Retribució de facultatiu especialista segons conveni SISCAT