Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

HOTEL TERMES MONTBRIO

CIF

B43452028

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Cortada

Email

mcortada@rocblanchotels.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

618149015

Especialitat - Especialidad

Metge familia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Montbrió del Camp

Funcions - Funciones

Hotel Balneari ubicat a la provincia de tarragona que precisa metge/metgessa per donar servei a les visites dels usuaris de Termalisme social (Imserso).

Requisits - Requisitos

Metge/metgessa

Condicions - Condiciones

El servei es donaria en els mesos d’Abril, Maig, Juny, Setembre i Octubre. Horari a determinar i amb certa flexibilitat. La majoria de mesos implicaria 56h de treball, tret de Maig i Octubre que serien 70h