Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Centre Higiene Mental Nou Barris

CIF

G08725665

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Toni Martinez

Email

convocatoria@csm9b.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

934083182

Especialitat - Especialidad

Psiquiatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA CIUTAT

Funcions - Funciones

FUNDACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS (CSMA NOU BARRIS SUD & NORD) Passatge Maria Àngels Rivas 1-3, Baixos, 08016 Barcelona, Tel. 934083182

Precisa Metge/essa Psiquiatre/a al CSMA pel Programa d’atenció a la Gent Gran (Programa de nova creació).

Requisits - Requisitos

Els requeriments son Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i formació psicoterapèutica.

Condicions - Condiciones

Condicions Econòmiques i Laborals: Contracte indefinit – Incorporació Immediata – Jornada 37,5h/setmanals – Condicions retributives segons conveni (III Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitàris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut: código de convenio núm. 79100135012015).