Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

mblancore@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Radiodiagnòstic

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Les pròpies del servei

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina.
– Especialista en Radiodiagnòstic via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Condicions - Condiciones

Oferim:

– Contracte d’interinitat per substitució.
– Retribució salarial segons conveni SISCAT.
– Jornada a temps complet, dedicació màxima 1688 hores anuals (Jornada completa) o jornada parcial, amb possibilitat de lliurar dies alterns entre setmana. No es fan guàrdies.
– Incorporació immediata.
– Formació continuada i carrera professional.


Es valorarà:

– Orientació preferent a tasca assistencial.
– Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.