Del 21 al 22 de febrer de 2019
Col·legi de Metges de Barcelona

 

El XV Curs Nacional de Neuroradiologia va dirigit a residents i especialistes en Radiodiagnòstic que vulguin ampliar el seu coneixement en la Patologia neurodegenerativa, desmielinitzant, infecciosa i traumàtica del SNC, encara que el seu contingut també resulta interessant per a especialistes d’altres àrees medicoquirúrgiques que pretenguin incrementar els seus coneixements en el diagnòstic i maneig radiològic d’aquesta àrea neurorradiológica.

Els objectius educacionals del curs són:

  1. Familiaritzar-se amb la classificació i manifestacions clíniques més característiques de les diferents malalties.
  2. Conèixer el paper de la neuroradiologia en el diagnòstic i seguiment de les mateixes.
  3. Repassar avantatges, inconvenients i aplicacions de les diferents tècniques d’imatge emprades en l’estudi de la patologia degenerativa, desmielinitzant, infecciosa i traumàtica del SNC.

 

Podreu trobar informació actualitzada a: www.geyseco.es/neuro19