Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2023-06 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Oncologia Radioteràpica
 Experiència en tractament de tumors de mama, hematològics, pulmó i SBRT.
 Experiència en gestió de qualitat en oncologia radioteràpica.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

https://www.santpau.cat/ca/web/public/treballar-a-sant-pau