Per al vostre coneixement i efectes oportuns us adjuntem la nota informativa relacionada amb la detecció d’un certificat de marcatge CE falsificat dirigit al fabricant JSC MediStars, de Rússia per al producte “set de dispositius de silicona per a restricció gàstrica Baló intragàstric MediStars” i el certificat CE falsificat que està difonent aquest fabricant.

Per resoldre qualsevol dubte sobre el sistema de vigilància de productes sanitaris, us podeu posar en contacte amb el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris per correu electrònic (controlfarmaceutic.salut@gencat.cat) o per telèfon 93 55 66 162.