Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2023-23 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Obstetrícia i Ginecologia

 Experiència en ginecologia benigne: sòl pelvià, patologia de tracte genital inferior, endometriosis i cirurgia laparoscòpica.

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a

 Contractació indefinida en jornada a temps complet

 Horari de treball segons planificació

 L’activitat es prestarà, en la seva totalitat o en part, en qualsevol de les dependències de la Institució o centres amb els quals la Institució tingui contractada l’assistència a la població de referència. En aquest cas concret, es poden realitzar guàrdies a l’Hospital de Sant Pau i a l’Hospital Cerdanya, i assistència a l’ASSIR Guinardó, aquest últim en torn matí o tarda segons necessitats del servei.

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.