Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2023-30 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Radiodiagnòstic
 Experiència en radiologia cardio-toràcica
Es valorarà:
 Experiència en tècniques diagnòstiques de radiologia càrdio-toràcica (RX, TC i RM).
 Experiència en biòpsia percutània pulmonar.
 Formació en PET-TC.
 Interès en la recerca.
 Coneixements d’anglès oral i escrit

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.