Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

2023-40 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Cardiologia
 Titulació acadèmica en Imatge Cardíaca avançada (TC I RM Cardíaques )
 Titulació acadèmica en ecocardiografia
 Titulació acadèmica en metodologia, estadística i disseny d’estudis

Es valorarà:
 Experiència mínima de 3 anys en Imatge multimodal (RM CARDÍACA, TC CARDÍA, Ecocardiografia d’estrès i transesofàgica).
 Experiència mínima de 3 anys en l’exercici professional en Imatge multimodal
 Experiència en recerca clínica i en imatge cardíaca, uni-i multicèntrica
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.